پروژه تجاری و پارکینگ طبقاتی هلال شیراز . . . . . 1394 - 1390 41000 متر مربع

پروژه تجاری و اداری مرکز تجارت جهانی شیراز . . . . 1388 - 1385 126000 متر مربع

هتل بین المللی پرسپولس شیراز . . . . . . . . . . . . 1379 - 1383 هتل رویال شیراز . . . . . . . . . . . . 1388 - 1390

پروژه يكصد واحد مسكوني سپهر گستر جنوب. . . . . .1383-1386

پروژه پانصدو چهل واحد مسكوني مسكن و شهرسازي شيراز 1380-1383

پروژه مرکز تجارت جهانی شیراز . . . ." تحلیل گردابه های جریان باد" 126000 متر مربع

مشاور و مجري پايه یک طرحهاي انبوه سازي و بلند مرتبه سازي از وزارت راه و شهر سازي

خدمات بخشهاي مشاوره در خصوص ابنيه  مسكوني ، تجاري ، اداري ، نظامي ، و....... :

1-      طراحي معماري :         الف – فاز صفر ( مطالعات )       ب – فاز يك معماري شامل طراحي پلنها         ج- فاز دو شامل طراحي جزئيات اجرايي و حجم سازي سه بعدي

2-      طراحي سازه :             الف – طراحي سازه هاي متعارف       ب- طراحي سازه هاي صنعتي         ج- مقاوم سازي ابنيه  موجود

3-      طراحي تاسيسات :         الف – طراحي تاسيسات ابنيه متعارف      ب- طراحي تاسيسات ابنيه خاص

 خدمات بخشهاي اجرايي در خصوص ابنيه  مسكوني ، تجاري ، اداري ، نظامي ، و....... :

       1-     اجراي ابنيه خاص بلند مرتبه

       2-      اجراي ابنيه شركتهاي تعاوني مسكن و مسكن مهر

             3-      اجراي ابنيه خاص

 


ادامه مطلب