حل اختلاف بین پیمانکار و کارفرما

چند نکته طلایی در خصوص حل اختلاف بین پیمانکار و کارفرما :

 

قراردادهای کارفرما و پیمانکار معمولاً از جمله عقودی هستند که در آن مدت زمان زیادی طرفین متعهد به اجرای تعهدات هستند و در طول مدت قرارداد عوامل بسیاری باعث به وجود آمدن اختلاف بین پیمانکار و کارفرما می­گردد.

در کشوری با شرایط فرهنگی و اقتصادی ایران عوامل زیادی در اجرای پروژه­ها دخیل هستند که مستقیماً سود و زیان پروژه را تحت تاثیر قرار می­دهند.

مفاد قرارداد با تمامی جزئیات، بسیار مهم است و بر تایید یا رد شدن ادعای طرفین دعوی تاثیر بسیار دارد.

براساس ماده 1 تا 3 قانون آیین دادرسی مرجع بررسی کننده اختلاف بین پیمانکار و کارفرما دادگستری است ولی در قانون جهت تسریع و دقت در بررسی اختلافات مراجع دیگری از جمله نهاد حکمیت و شورای داوری پیش­بینی شده است.

خوشبختانه شورای داوری در شیراز زیر نظر مستقیم اداره تعاون و دادگستری شیراز از سال 1392 شروع به کار نموده است. دفتر این شورا در خیابان قدوسی غربی، نرسیده به کوچه 12 واقع شده است.

ادعاهای کارفرما و پیمانکار در قراردادها، مخصوصاً قراردادهای ساخت، روز به روز رو به افزایش است. موارد اختلاف عمدتاً بر سر موضوع زمان اجرا و کیفیت آن است.

 
  با استفاده ازتخصص مشاورین ما و کسب به روزترین اطلاعات در زمینه احقاق حقوق خود در بخش کارفرمایی و یا پیمانکاری به سادگی می­توان از ادعای خسارت طرف مقابل جلوگیری کرد.


مهندس محمد احمدی
کارشناس رسمی دادگستری
آدرس : شیراز، بلوار امیرکبیر، بلوار سفیر شمالی، نبش کوچه 10
شرکت آسیم 
®
تلفن
38319122
38215172
09173142362