تعرفه کانون کارشناسان رسمی دادگستری


از لینک زیر می توانید نرم افزار تعیین دستمزد کارشناسان دادگستری را دانلود کنید
لطفا فایل مورد نظر را با برنامه اکسل  باز کنید، سپس ارزش کل کارشناسی را در کادر بالا وارد نمایید

نرم افزار تعیین دستمزد کارشناسیمهندس محمد احمدی
کارشناس رسمی دادگستری
آدرس : شیراز، بلوار امیرکبیر، بلوار سفیر شمالی، نبش کوچه 10
شرکت آسیم 
®
تلفن
38319122
38215172
09173142362