بالای یکصد واحد

پروژه 540  واحد مسكوني سازمان مسكن و شهرسازي شهرک گلستان شیراز (سال81 )

 

كارفرما : سازمان مسكن و شهرسازي استان فارس  شركت ارگ  مسكن جنوب

حجم ریالی پروژه : نامشخص

عملیات محول شده به این شرکت : طراحی معماری ، طراحی سازه

ويژگي خاص : داراي لوح تقدير رتبه دوم فنی ترین و اقتصادي ترين طراحي سازه از همايش استاني انبوه­ سازان كل استان فارس 

شرایط کنونی :در حال بهره برداری فاز اول