پروژه 100 واحد مسکونی

پروژه 100 واحد مسكوني شرکت تعاوني مسكن كاركنان دانشگاه شيراز (سال 83 )

 

كارفرما : شرکت تعاوني چند منظوره كاركنان دانشگاه شيراز -  شركت سپهر گستر

عملیات محول شده به این شرکت : طراحی فاز یک و دو -  نظارت

ويژگي خاص : گنجاندن و طراحی اصولی 100 واحد مسکونی دو و سه خوابه در زمینی به مساحت 2500 متر مربع در 4 طبقه ارتفاع

شرایط کنونی : در حال بهره برداری