فرهنگی

مسجد اعظم جامع كنگان  ( سال 80 )

 

كارفرما : هیئت امناء مسجد اعظم -  شركت همرهان صنعت

عملیات محول شده به این شرکت : طراحی فاز یک و دو

ويژگي خاص : بزرگترين مسجد جنوب ايران ، داراي بلندترين گلدسته مساجد جنوب ايران (60 متر ) پروژه تایید شده و تقدیر شده به عنوان پروژه شاخص طراحی از طرف دفتر فنی مرکزی نهاد ریاست جمهور محترم وقت

شرایط کنونی : در حال بهره برداری