مجتمع اوتانا 2

مجتمع تجاری و اداری اوتانا 2 ( سال 85 )

 

كارفرما : شرکت مهندسین مشاور آسا آقای علی­پور

عملیات محول شده به این شرکت :  طراحی فاز دو

ويژگي خاص : اسکلت فلزی 13 طبقه با هفت هزار و پانصد مترمربع زیربنا

شرایط کنونی : در حال بهره برداری