مجتمع اوتانا 1

مجتمع تجاری و اداری اوتانا 1 ( سال 86 )

 

كارفرما : شرکت مهندسین مشاور آسا آقای حجازی

عملیات محول شده به این شرکت :  طراحی فاز دو

ويژگي خاص : اسکلت فلزی 14 طبقه با دوازده هزارو هشتصد مترمربع زیربنا

شرایط کنونی : در حال بهره برداری