مجنمع تجاری کوی زهرا

مجتمع تجاری کوی زهرا (  سال 1394 )

 

OHSAS 18000 LOGOISO 10668ISO 10006-200314000 LOGO9001 LOGOكارفرما : آقای جعفر زادگان

عملیات محول شده به این شرکت:  طراحی فاز یک و دو - نظارت

متراژ پروژه : چهارده هزار متر مربع زیربنا

شرایط کنونی : در حال طراحی فاز یک