هتل رویال شیراز

هتل رویال شیراز ( سال 1390 )

 

کارفرما : آقای محمد صالح خنجی و شرکاء

عملیات محول شده به این شرکت : مدیریت گودبرداری ، احداث فونداسیون ، اسکلت و سقفها

شرایط کنونی : در حال بهره برداری