مرکز تجارت جهانی

مرکز تجارت  جهانی ( سال 1385 )

 

کارفرما : شرکت تجارت جهانی

متراژ پروژه : 126000 متر مربع

عملیات محول شده به این شرکت : مدیریت عملیات اجرایی

شرایط کنونی : در حال ساخت - معلق