پروژه 28 واحد مسکونی

پروژه 28 واحدی نشر ( سال 1383 )

 

کارفرما : مهندس علیشاهیان  مهندس راجا

عملیات محول شده به این شرکت : مدیریت ساخت

شرایط کنونی : در حال بهره برداری
ارسال نظر


نام :  
ایمیل :  
وبلاگ / سایت :  
 
دیدگاه :